Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Services

Spar penge på dit affald

Med ISS Waste Management kan du spare både penge og ressourcer på virksomhedens affald. Vi analyserer og planlægger affaldsflowet gennem hele virksomheden. Ved at undgå sammenblanding af forskellige typer af affald, øges værdien af affaldet samtidig med, at omkostningerne ved bortskaffelse minimeres.

ISS Waste Management tilbyder dig

Rådgivning

ISS tilbyder at gennemføre analyser af virksomhedens affaldsflow
og udarbejde oplæg til design af nyt affaldssystem. Oplægget vil typisk indeholde en beskrivelse en samlet løsning for hele affaldshåndteringen på virksomheden samt et økonomisk overslag over de forventede omkostning til et nyt system.

De lovgivningsmæssige krav til affaldshåndteringen er indarbejdet i løsningsforslaget således, at gældende regler overholdes. Det er vores erfaring, at de foreslåede løsninger giver virksomheden besparelser i forhold til den nuværende håndtering.

ISS tilbyder ligeledes rådgivning i forbindelse med håndteringen af specielle affaldsfraktioner, hvor vores brede kontaktnet indenfor affaldsområdet giver virksomheden store muligheder for afsætning og alternativ håndtering.

Materiel og transport

ISS varetager gerne entreprenørrolle med udlejning af containere, tømning samt slutbehandling af affaldet. Opgaverne løses som regel via underentreprenører og med materiel som er tilpasset virksomhedens behov. ISS har storkunde aftale med transportører som gør, at de tilbudte priser er yderst konkurrencedygtige.

Derudover har ISS fordelagtige indkøbsaftaler på materiel såsom affaldsbeholdere og komprimatorer, der stilles tilrådighed for vores kunder.

Oparbejdning og slutbehandling

I forbindelse med behandling af affaldet anvender ISS i vid udstrækning underentrerpenører. Alle anlæg er miljøgodkendt og håndtere affaldet i henhold til gældende regler for eksterne og interne miljøforhold. ISS har storkunde aftale med transportører som gør, at de tilbudte priser er yderst konkurrencedygtige.

Management 

Som alternativ til en traditionel entreprenøraftale kan der laves en management aftale på affaldshåndtering for virksomheden. I en sådan aftale kan ISS tilbyde at administrere affaldshåndtering herunder den valgte transportør og sørge for, at der til enhver tid sker en optimal afsætning af de producerede affaldsfraktioner. Virksomheden har således altid den nyeste viden om affald "in house" og der er således muligheder for løbende at optimere affaldsbortskaffelsen både økonomisk og miljømæssigt.