Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Services

Ejendomsservice sikrer en velfungerende ejendom

Der er en lang række daglige opgaver, som skal løses for at vedligeholde jeres ejendom og få den til at fungere i praksis.

Omfanget og arbejdsopgaverne kan variere, ligesom behovet for træffetider og synlighed i hverdagen kan være forskellig. Men uanset om I har behov for et par timers hjælp om ugen eller en fuldtidsmedarbejder, så kan vi hjælpe.

Vicevært opgaver kan være:

 

Om det hedder vicevært, handyman eller pedel, så  varetager de alle  traditionelle service- og driftsopgaver på ejendommen. Opgaverne tilrettelægges efter jeres ønsker, men kan f.eks. være:

Tilsyn med  varmecentral og øvrig driftsteknik

Pleje af grønne arealer - græsklipning

Småreparationer på inventar og bygninger

Ind- og udflytninger, herunder flyttesyn

Trappevask og vinduespolering

Saltning og snerydning

Kontakt til øvrige leverandører

Rensning af tagrender og nedløb

Administration af nøgle- og adgangskortsystemer

Behandling af beboerhenvendelser

Udskiftning af  pærer, sikringer o.lign.

Aflæsning af vand- og varme  forbrug

 


De typiske opgaver noteres i vores aftale, men derudover kan viceværten naturligvis være behjælpelig med håndtering af diverse forefaldende opgaver.