Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om iss
ISS' kerneværdier

I ISS kommer værdierne først! At drive en virksomhed med så mange og forskelligartede mennesker kræver stærk ledelse og stærke værdier. Enhver leder i ISS er derfor forpligtet til at gå foran som et godt eksempel og leve vores kerneværdier ud.  

Dermed bliver værdierne grundlaget for alt, hvad vi gør. De er skabt og formet gennem mere end hundrede års ISS historie. Og de vejleder os fortsat mere end noget andet.

Vores værdier er:

 • Ærlighed – vi viser respekt
  Vores ærlighed er ikke til forhandling. Vi respekterer vores kunder, vores kolleger og vores virksomhed. Ærlighed kommer først!
 • Entreprenørånd – vi handler
  Handlinger taler højere end ord. Alle vores medarbejdere har ’licens til at handle’ og forventes at gøre det.
 • Ansvarlighed – vi tager ansvar
  Ligegyldighed er uacceptabelt. Vi tager ansvar for, hvad vi gør, og dem vi gør det for.
 • Kvalitet – vi leverer
  Vi er professionelle med en passion for kvalitet. Vi leverer det vi lover.
 
Ligeværdighed og tolerance
 
ISS tilstæber som arbejdsplads at afspejle befolkningens sammensætning.

Ligeværdighed og tolerance er grundlæggende principper for ledelsen af vores virksomhed. Forskelle mellem medarbejderne med hensyn til race, religion, etnisk oprindelse, livsopfattelse mv. må ikke anskues som et problem, men som en mangfoldighed af ressourcer og muligheder, der kan medvirke til at udvikle vores service, kvalitet og effektivitet i løsning af opgaverne.
 
På alle vore arbejdspladser skal det sikres, at en persons egnethed til at virke i en stilling udelukkende bliver bedømt ud fra den enkeltes kvalifikationer og evne til at opfylde ISS' behov i den givne stilling, og at der ikke på nogen måde forekommer diskrimination i forbindelse med uddannelses- udviklings- og forfremmelsesmuligheder, ansættelsesbetingelser og -vilkår, eller i andre forhold.

Tilsvarende forventer vi naturligvis også, at medarbejderne respekterer ISS' virksomhedskultur og de krav vi generelt stiller til vores medarbejdere, idet målet er at opnå den bedst mulige integration mellem den grønlandske kultur og ISS-kulturen.
 

Samarbejde

Motiverende lederskab og teamwork er grundlaget for vore samarbejdsrelationer i virksomheden. Samarbejde er ensbetydende med en række konkrete forhold, bl.a. samarbejde på tværs af organisationen. Vore samarbejdsrelationer er præget af positive fremadrettede handlinger.

Vi lægger vægt på, at vi har medarbejdere, der er villige til at tage del i virksomhedens samarbejdsorganer.
 
Sikkerhed og Arbejdsmiljø
Ved arbejdsmiljø forstår vi på den ene side det tekniske miljø og på den anden side det sociale miljø. Det tekniske miljø er alle forhold vedrørende maskiner, redskaber, kemisk-tekniske produkter og metoder.

Medarbejdernes sikkerhed og sundhed har vores højeste prioritet, og er een måde at udleve vores værdier på.

For at sikre medarbejderne bedst muligt mod ulykker og erhvervsbetingede lidelser lægger vi stor vægt på, at hele arbejdsmiljøindsatsen er forebyggende. Bl.a. foretages løbende arbejdspladsvurderinger (APV) af pladsen eller metoden.

Gennem såvel ekstern som intern uddannelse og instruktion skal den enkelte medarbejder sættes i stand til at udføre det daglige arbejde sikkert og forsvarligt – uden unødig belastning af miljøet og eget helbred.

Enhver leder er ansvarlig for at sørge for instruktion, oplæring og tilsyn med medarbejdernes arbejde.

Medarbejderne er ansvarlige for at rette fejl og mangler i egen arbejdssituation. Kan medarbejderne ikke selv rette fejl og mangler, skal fejlen meddeles nærmeste leder/chef.

Det sociale miljø er den gensidige påvirkning mellem arbejdsleder/chef og medarbejderne/kollegerne.

Det sociale miljø skal den enkelte medarbejder respektere og i fællesskab virke for en god omgangsform med behørig respekt for den enkeltes sociale/etniske baggrund.